Oś czasu

Stone Age
Rzeźby skalne obrazują połowy halibuta ze skórzanych łodzi.
875
Saga Egila nawiązuje do połowów dorsza.
1001
Leiv Eiriksson odkrywa Amerykę, zabierając ze sobą do żaglowca zapasy sztokfisza.
1100
Eksport suszonych ryb do Europy odbywał się już w XIV w.
1300
Kupcy hanzeatyccy rozwijają eksport sztokfisza z północy Norwegii przez Bergen do Europy.
1692
Z Norwegii wyrusza pierwszy statek załadowany klipfiszem.
1700
Osadnicy z północno-zachodniej Rosji (Pomory) handlują z rybakami z północnej Norwegii, wymieniając ziarno na ryby.
1900
The Institute of Marine Research logo black&white
W Norwegii powstaje Instytut Badań Morskich. Głównym zadaniem Instytutu jest monitorowanie zasobów dorsza i regulacja rybołówstwa.

W tym samym roku powstaje Norweska Dyrekcja ds. Rybołówstwa. Pierwsza norweska badawcza jednostka pływająca wyrusza w morze.
1908
Uchwalona zostaje pierwsza ustawa o połowach włokiem, co spowalnia rozwój tego rodzaju rybactwa w Norwegii.
1920
Mimo silnego sprzeciwu liczba motorowych statków rybackich zwiększa się do 6 000.
1926
Norges fiskarlag logo
Powstaje Norweskie Stowarzyszenie Rybackie jako krajowy związek zawodowy norweskich rybaków.
1934
Trwa modernizacja floty. Sejner „Signal III” z Rogalandu jest pierwszym norweskim statkiem rybackim wykorzystującym system sonarowy do lokalizacji ryb.
1938
Rząd norweski przyjmuje ustawę o surowych rybach, udzielając rybakom za pośrednictwem ich organizacji sprzedaży monopolu na bezpośrednią sprzedaż określonych gatunków ryb w konkretnych rejonach geograficznych. Pozwala to zapewnić względną jednolitość i stałość cen na całym wybrzeżu.
1946
Norwegian Ministry of Fisheries and Coastal Affairs logo
Reidar Carlsen z Partii Pracy zostaje pierwszym na świecie ministrem rybołówstwa. Jednocześnie powstaje Ministerstwo Rybołówstwa.
1957
„Ola Ryggefjord” z Havøysundu jako pierwszy norweski statek wykorzystuje blok siłowy lub windę liny ściągającej okrężnicę, urządzenie istotnie zwiększające wydajność połowów z wykorzystaniem okrężnicy.
1959
Powstaje Komisja ds. Rybołówstwa Północno-Wschodniego Atlantyku (NEAFC). Jest to jedno z kilku ważnych forów współpracy międzynarodowej w zakresie negocjacji dotyczących zasobów wspólnych.
1962
W Norwegii zbudowany zostaje pierwszy trawler przetwórnia. Nosi nazwę „M/TR Longva”.
1972
Po raz pierwszy zostaje wprowadzony system kwot połowowych.
1977
Map showing the fishery protection zone
Wprowadzona zostaje strefa ochrony łowisk obejmująca obszar odległy o 200 mil morskich od wybrzeży Norwegii. W strefie tej Norwegia ma wyłączne prawo do pozyskiwania zasobów naturalnych.
1982
Konwencja NZ o prawie morza zostaje udostępniona do podpisania. Ta umowa międzynarodowa reguluje transport i działalność gospodarczą na otwartym morzu, a także prawa państw przybrzeżnych do pobliskich stref morskich.
1984
Wprowadzony zostaje system otwierania i zamykania stref połowowych na Morzu Norweskim i Morzu Barentsa.
1987
Norwegia wprowadza zakaz odrzutu ryb. Pierwotnie zakaz dotyczył dorsza i plamiaka w strefie gospodarczej na północ od szerokości 62°N, jednak od tego czasu został rozszerzony.
1989
Połowy dorsza zostają wstrzymane 18 kwietnia 1989 r., po czym w kolejnym roku zostają wprowadzone kwoty połowowe dla floty przybrzeżnej.
1991
Norge logo black&white
Powstaje Norweska Rada ds. Eksportu Ryb i Owoców Morza (NSEC). W 2012 r. NSEC przyjmuje nazwę Norweska Rada ds. Ryb i Owoców Morza.
1994
Powstaje Norweska Federacja ds. Ryb i Owoców Morza. Jest to organizacja parasolowa zrzeszająca cały sektor ryb i owoców morza.
2011
MSC logo black&white
Zaangażowanie Norwegii w zrównoważony rozwój zostaje docenione, gdy łowiska dzikiego dorsza i plamiaka otrzymują od MSC certyfikaty zrównoważonego rozwoju.
2015
Całkowity eksport ryb i owoców morza z Norwegii osiąga wartość 74,5 mld koron norweskich (NOK). W tym wartość eksportu dorsza osiąga 13 mld koron norweskich.
2019
Po raz pierwszy 100 miliardów wartości eksportu zostało przekazanych po raz pierwszy.