Odkrywamy Norwegię

Norwegię okalają wody mórz i oceanów, dlatego kraj ten zbudował swoją kulturę, ujarzmiając żywioły i zasoby naturalne. Nasze położenie w północnej części Europy w pobliżu Morza Barentsa i Morza Norweskiego sprawia, że posiadamy ogromne zasoby ryb i owoców morza.

Witamy w Norwegii – kraju ryb i owoców morza

Drugie co do długości

wybrzeże na świecie

Obszar lądu w porównaniu z morzem

Morza jest 6 razy więcej niż lądu

Drugi co do wielkości

eksporter ryb i owoców morza na świecie

Położenie ma znaczenie

Utożsamiamy się z naszymi wodami

Od wieków polegamy na morzu, a naszą relację z morzem uważamy za symboliczną. Poczucie partnerstwa wykształciło w nas ogromny szacunek. Wody okalające nasz dom traktujemy z najwyższą troską.

Strefa Ochrony Łowisk Svalbard

Strefa Ochrony Łowisk w okolicach Svalbard rozciąga się na odległość 200 mil morskich od wybrzeży. W ustanowionej w 1977 r. strefie przepisy dotyczące łowisk działają na zasadzie niedyskryminacji i częściowo bazują na tradycyjnych zasadach połowów obowiązujących na tym obszarze.

Norweska Strefa Ekonomiczna

Norweska Strefa Ekonomiczna rozciąga się na odległość 200 mil morskich od wybrzeży i została ustanowiona w 1976 r.  Zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza Norwegia posada w strefie suwerenne prawo do badań, eksploatacji zasobów oraz zarządzania nimi.

Strefa połowowa wokół Jan Mayen

Strefa Ochrony Łowisk wokół wyspy Jan Mayen rozciąga się na odległość 200 mil morskich of wyspy, chyba że styka się ze strefami ochrony łowisk ustanowionymi przez Islandię i Grenlandię. Strefa nie jest pełną strefą ekonomiczną, ponieważ jest ograniczona do łowisk.

Morze Barentsa i Morze Norweskie

Morze Barentsa i Morze Norweskie należą do najbardziej urodzajnych i czystych mórz na świecie. Powierzchnia wód terytorialnych Norwegii wynosi 101 000 km kw do linii podstawowej.

Wybrzeża Lofotów i Vesterålen

Wybrzeża archipelagu Lofotów i Vesterålen służą jako tarliska dorsza Skrei, który co roku przebywa tysiące kilometrów z żerowisk w Morzu Barentsa.
Map showing Svalbard
Map showing the Norwegian sea and the North sea
Map showing the Jan-Mayen fishery protection zone
Large map showing the Norwegian sea and the Barents sea
Map showing the Barents sea and the Norwegian sea

Znaczenie klimatu

W Norwegii jest zimno. Wręcz bardzo zimno. O ile klimat w Norwegii jest wyzwaniem dla ludzi, ryby czują się tutaj świetnie. Klimat nadaje się również do przetwórstwa. Sztokfisz i klipfisz, czyli solony dorsz, od bardzo dawna stanowią znaczną część naszego eksportu i są wynikiem optymalnych warunków pogodowych na północy i zachodzie Norwegii.

Drying rack with fish