Opowiedzieć światu

Na całym świecie codziennie podaje się 37 mln porcji norweskich ryb i owoców morza, dlatego ważne jest, aby wszyscy znali miejsce ich pochodzenia. Zadaniem Norweskiej Rady ds. Ryb i Owoców Morza (NSC) jest zadbać o to, by ludzie na całym świecie wiedzieli, dlaczego najlepsze ryby i owoce morza na świecie pochodzą z Norwegii. Począwszy od wspólnych działań marketingowych i aktywnej działalności informacyjnej aż po monitorowanie trendów w eksporcie ryb i owoców morza, NSC dba o rozpoznawalność produktów norweskiego rybołówstwa.

Kim jesteśmy?

Norweska Rada ds. Ryb i Owoców Morza (NSC) podlega Ministerstwu Handlu, Przemysłu i Rybołówstwa, a jej zadanie to zwiększanie popytu i spożycia norweskich ryb i owoców morza oraz rozwój nowych rynków. Reprezentujemy wszystkie podmioty związane z norweskim rybołówstwem i jesteśmy finansowani z opłat nakładanych na eksportowane z Norwegii ryby i owoce morza.

Siedziba główna NSC znajduje się w Tromsø. NSC posiada filie w następujących 12 krajach na całym świecie, stanowiących najważniejsze rynki zbytu dla ryb i owoców morza z Norwegii: Szwecja, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Brazylia, Japonia, Chiny, Singapur i USA.

Rada ds. Ryb i Owoców Morza przykłada ogromną wagę do zarządzania ryzykiem wizerunkowym. Rada upublicznia prawdziwe i zaktualizowane dane na temat rybołówstwa i akwakultury w Norwegii.

Norweska Rada ds. Ryb i Owoców Morza dąży do tego, aby cały świat poznał produkty norweskiego rybołówstwa. 

Dzięki zrównoważonym zasobom i naszej ogromnej pasji produkujemy najsmaczniejszego dorsza na naszej planecie, a zadaniem Norweskiej Rady ds. Ryb i Owoców Morza jest dołożenie wszelkich starań, aby dowiedział się o tym cały świat.

Fisherman

Prowadzimy różnorodne działania. Pomagamy wprowadzać na rynek norweskie ryby i owoce morza poprzez zwiększanie popytu i wspieranie działań sprzedażowych naszych eksporterów, a także przyczyniamy się do lepszego poznania branży, podając dane statystyczne, informacje handlowe oraz informując o trendach.

Zajmujemy się również działaniami PR w obszarze konsumenckim i handlu, budujemy markę i uświadamiamy mediom, osobom z branży oraz grupom opiniotwórczym znaczenie norweskiego dziedzictwa związanego z miejscem pochodzenia. Staramy się, aby norweskie ryby i owoce morza stały się znane na całym świecie. Robimy to na różne sposoby – od wizyt prasowych po studia przypadków i częste publikacje danych eksportowych.