Dlaczego nasza flota jest ważna

Połowy dorsza są od wieków ważnym źródłem utrzymania i siłą napędową rozwoju wzdłuż wybrzeży Norwegii. Zawsze dążyliśmy do stworzenia nowoczesnej i godnej pozazdroszczenia floty rybackiej, dzięki której moglibyśmy prowadzić zrównoważone połowy.

Nasza flota cechuje się wszechstronnością zarówno pod względem wielkości, jak i stosowanych narzędzi połowowych. Jako posiadacze statków wypływających na pełne morze i licznych mniejszych kutrów przybrzeżnych możemy prowadzić połowy różnych gatunków ryb i owoców morza, w tym dorsza.

Fishing village
6309 Duża flota rybacka

6 309 jednostek pływających

Man preparing for filleting
9924 Doświadczeni pracownicy

9 924 osoby zatrudnione na pełny etat w sektorze rybołówstwa

Two men working on a fishing boat
2.365 Duży pracodawca

2 356 osób zatrudnionych na niepełny etat w sektorze rybołówstwa

Flota rybacka

Click on the numbers to see information
  • 1 Połowy z wykorzystaniem podrywek obsługiwanych ze statku

    Okrężnica to  ściana tkaniny sieciowej  do połowu morskich ryb ławicowych, którą statek otacza ławicę. Następnie okrężnica jest zamykana od dołu, a ławica jest wyciągana lub pompowana na pokład.

    Narzędzia połowowe czynne

    Ich działanie polega na przemieszczaniu się i zgarnianiu ryby. Za wyjątkiem niewodów duńskich rybacy zamierzający skorzystać z narzędzi połowowych czynnych muszą uzyskać specjalne zezwolenia. Narzędzi połowowych czynnych nie wolno używać do łowienia ryb dla rozrywki.

Metody połowu

Na naszych łowiskach stosuje się różne metody połowu, od połowu włokiem po wędy ręczne. Najważniejsze, aby połowy odbywały się w sposób zrównoważony.

pie chart

Przeciętnie w trakcie roku dorsz norweski jest poławiany głównie włokiem i sieciami skrzelowymi.

Planowanie z mysla o przyszlosci

Wyznaczone kwoty połowowe są rekomendowane przez Międzynarodową Radę Badań Morza (ICES), wiodącą jednostkę badawczą, która prowadzi ocenę naszych zasobów i pomaga nam opracowywać plany z myślą o przyszłości. Dzięki temu prowadzimy zrównoważone połowy i nie musimy się obawiać o przyszłość naszych obfitych zasobów dorsza.

Wspieranie zrównoważonych połowów

Organizacje sprzedaży wprowadziły samoregulację z myślą o uczciwych, ale konkurencyjnych warunkach handlowych na rynku. Co ważne, rybacy mają zagwarantowaną cenę minimalną za połów.

Zrównoważone połowy wysokiej jakości ryb są nagradzane bonusami.

Ponieważ zrównoważony rozwój norweskiego sektora ryb i owoców morza wymaga bezwzględnego przestrzegania kwot, rybacy są karani za przekroczenie limitu. Za połów powyżej limitu otrzymują jedynie 20% należnej wartości.

Prowadzimy politykę niemarnowania żywności, zatem wszystkie wyładowywane ze statków ryby trafiają na rynek. Nadwyżka z zysku (po przekazaniu rybakowi należnych mu 20% wartości) jest inwestowana w patrolowanie łowisk.

Dzięki takim regulacjom rybacy nie mają żadnej motywacji do przekraczania limitów połowowych.