Dlaczego nasza flota jest ważna

Połowy dorsza są od wieków ważnym źródłem utrzymania i siłą napędową rozwoju wzdłuż wybrzeży Norwegii. Zawsze dążyliśmy do stworzenia nowoczesnej i godnej pozazdroszczenia floty rybackiej, dzięki której moglibyśmy prowadzić zrównoważone połowy.

Nasza flota cechuje się wszechstronnością zarówno pod względem wielkości, jak i stosowanych narzędzi połowowych. Jako posiadacze statków wypływających na pełne morze i licznych mniejszych kutrów przybrzeżnych możemy prowadzić połowy różnych gatunków ryb i owoców morza, w tym dorsza.

Fishing village

Duża flota rybacka

6 309 jednostek pływających

Fisherman

Doświadczeni pracownicy

9 924 osoby zatrudnione na pełny etat w sektorze rybołówstwa

Fishermen

Duży pracodawca

2 356 osób zatrudnionych na niepełny etat w sektorze rybołówstwa

Źródło: 2010, Norweska Dyrekcja ds. Rybołówstwa

Flota rybacka

Dzięki naszej zaawansowanej technicznie flocie rybackiej jesteśmy w stanie zapewnić doskonałą jakość ryb od połowu oceanicznego do dostarczenia ich konsumentom na całym świecie. 

Morska flota rybacka

Morska flota rybacka składa się z jednostek o pojemności ładowni ponad 500 m3. Są to trawlery, jednostki do połowów przy pomocy okrężnicy i trawlery przemysłowe.

Przybrzeżna flota rybacka

Przybrzeżne jednostki rybackie posiadają pojemność ładowni poniżej 500 m3. Wcześniej do przybrzeżnej floty rybackiej zaliczano jednostki o długości poniżej 28 m.

Active fishing gear: Purse-seine, trawl net, and danish seine
Passive fishing gear: Long line, net, and hand-line

Narzędzia połowowe czynne

Ich działanie polega na przemieszczaniu się i zgarnianiu ryby. Za wyjątkiem niewodów duńskich rybacy zamierzający skorzystać z narzędzi połowowych czynnych muszą uzyskać specjalne zezwolenia. Narzędzi połowowych czynnych nie wolno używać do łowienia ryb dla rozrywki.

Narzędzia połowowe bierne

Ryba zbliża się do narzędzi. Jest to konwencjonalna metoda połowu, dlatego statki prowadzące połów w taki sposób nazywamy statkami konwencjonalnymi.

Połowy z wykorzystaniem podrywek obsługiwanych ze statku

Okrężnica to  ściana tkaniny sieciowej  do połowu morskich ryb ławicowych, którą statek otacza ławicę. Następnie okrężnica jest zamykana od dołu, a ławica jest wyciągana lub pompowana na pokład.

Włoki

Włok morski to wielki wór, który otwiera się, gdy włok jest ciągniony przez statek w wodzie. Jest to podstawowa metoda połowu dorsza w Norwegii.

Niewody duńskie

Niewody duńskie to forma pośrednia pomiędzy włokiem a połowem sieciowym. Niewód to wielki wór, który zostaje zarzucony wokół ryb, a następnie jest ciągniony na krótką odległość i i przeciągany na statek.

Takle dryfujące

Takla dryfująca składa się z liny głównej utrzymywanej na określonej głębokości przy pomocy przymocowanych w równych odstępach krótszych lin odgałęziających (ang. snoods). Liny odgałęziające mają długość ok. pół metra, a do ich końców są doczepione haczyki z przynętą.

Sieć

Podczas połowów sieciowych wykorzystuje się ściany tkaniny sieciowej z liną na górze i na dole, dzięki czemu sieć można ustawić w morzu w pozycji pionowej.

Wędy ręczne

Wędy ręczne są wyposażone w niewielką liczbę haczyków. Służą do połowów w pozycji pionowej w kolumnie wody.

Metody połowu

Na naszych łowiskach stosuje się różne metody połowu, od połowu włokiem po wędy ręczne. Najważniejsze, aby połowy odbywały się w sposób zrównoważony.

pie chart

Przeciętnie w trakcie roku dorsz norweski jest poławiany głównie włokiem i sieciami skrzelowymi.

Planowanie z myślą o przyszłości

Wyznaczone kwoty połowowe są rekomendowane przez Międzynarodową Radę Badań Morza (ICES), wiodącą jednostkę badawczą, która prowadzi ocenę naszych zasobów i pomaga nam opracowywać plany z myślą o przyszłości. Dzięki temu prowadzimy zrównoważone połowy i nie musimy się obawiać o przyszłość naszych obfitych zasobów dorsza.

Wspieranie zrównoważonych połowów

Organizacje sprzedaży wprowadziły samoregulację z myślą o uczciwych, ale konkurencyjnych warunkach handlowych na rynku. Co ważne, rybacy mają zagwarantowaną cenę minimalną za połów.

Zrównoważone połowy wysokiej jakości ryb są nagradzane bonusami.

Ponieważ zrównoważony rozwój norweskiego sektora ryb i owoców morza wymaga bezwzględnego przestrzegania kwot, rybacy są karani za przekroczenie limitu. Za połów powyżej limitu otrzymują jedynie 20% należnej wartości.

Prowadzimy politykę niemarnowania żywności, zatem wszystkie wyładowywane ze statków ryby trafiają na rynek. Nadwyżka z zysku (po przekazaniu rybakowi należnych mu 20% wartości) jest inwestowana w patrolowanie łowisk.

Dzięki takim regulacjom rybacy nie mają żadnej motywacji do przekraczania limitów połowowych.