Systemy śledzenia umożliwiają śledzenie informacji o rybach w całym łańcuchu żywieniowym. Mamy dostęp do wszystkich informacji o dorszu norweskim, od łowiska po stan zdrowia ryby.

Norwegia wprowadziła system jako jeden z pierwszych krajów na świecie, co dało nam pozycję pioniera w branży. Jest to istotny element zarządzania rybami i owocami morza i pomaga nam budować coraz większe zaufanie do dorsza norweskiego.

Systemy śledzenia mają dla nas kluczowe znaczenie.

Certyfikaty połowowe

W zrównoważonej przyszłości nie ma miejsca na nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy. Dzięki naszym rygorystycznym kwotom i procesowi zarządzania takie incydenty prawie się na zdarzają na naszych wodach i nie dopuszczamy ryb z połowów NNN na rynek UE.

Ten cel udaje nam się osiągnąć dzięki certyfikatom połowowym. Zgodnie z prawem (ustawa o rybach niehodowlanych) całość handlu rybami niehodowlanymi z pierwszej ręki jest prowadzona przez organizacje sprzedaży rybaków.  W praktyce rybacy zgłaszają połowy w organizacjach sprzedaży, które sprzedają ryby w ich imieniu.

Wydawany jest certyfikat połowowy, zawierający informacje na temat miejsca połowu oraz potwierdzający, że połów odbył się zgodnie z obowiązującymi przepisami i kwotami. Certyfikaty połowowe są zgłaszane w norweskiej Dyrekcji ds. Rybołówstwa.

Wymóg certyfikacji oznacza, że można prześledzić drogę ryby od połowu do bezpośredniego dostawcy i zarządzać łańcuchem dostaw. Ten pionierski i kompleksowy system śledzenia zapewnia zrównoważony rozwój rybołówstwa w Norwegii.