Systemy śledzenia umożliwiają śledzenie informacji o rybach w całym łańcuchu żywieniowym. Mamy dostęp do wszystkich informacji o dorszu norweskim, od łowiska po stan zdrowia ryby.

Norwegia wprowadziła system jako jeden z pierwszych krajów na świecie, co dało nam pozycję pioniera w branży. Jest to istotny element zarządzania rybami i owocami morza i pomaga nam budować coraz większe zaufanie do dorsza norweskiego.

Systemy śledzenia mają dla nas kluczowe znaczenie.

Certyfikaty połowowe

W zrównoważonej przyszłości nie ma miejsca na nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy. Dzięki naszym rygorystycznym kwotom i procesowi zarządzania takie incydenty prawie się na zdarzają na naszych wodach i nie dopuszczamy ryb z połowów NNN na rynek UE.

Ten cel udaje nam się osiągnąć dzięki certyfikatom połowowym. Zgodnie z prawem (ustawa o rybach niehodowlanych) całość handlu rybami niehodowlanymi z pierwszej ręki jest prowadzona przez organizacje sprzedaży rybaków.  W praktyce rybacy zgłaszają połowy w organizacjach sprzedaży, które sprzedają ryby w ich imieniu.

Wydawany jest certyfikat połowowy, zawierający informacje na temat miejsca połowu oraz potwierdzający, że połów odbył się zgodnie z obowiązującymi przepisami i kwotami. Certyfikaty połowowe są zgłaszane w norweskiej Dyrekcji ds. Rybołówstwa.

Catch certificate

The following slides will teach you how to read a catch certificate

Globalny Numer Jednostki Handlowej

Jest to numer określający unikatowy kod przedmiotu handlu.

Rozmiar

Jest to masa ryby w kilogramach.

Przetwarzanie

Z tej informacji dowiadujemy się, w jaki sposób produkt został przetworzony. Ryba może zostać wypatroszona, wyfiletowana lub odgłowiona.

Jakość

Ten parametr opisuje jakość produktu. „Gładki“ (ang. blank) oznacza, że ryba jest błyszcząca, jakość oznacza, że ryba jest ułożona na lodzie (lód znajduje się też w karku), a SUP (ang. superior) oznacza produkt premium.

Sposób przechowywania

Produkt może być świeży lub mrożony.

Masa netto

Masa netto to całkowita liczba ryb w kartonie bez lodu.
Catch certificate
Catch certificate, Global Trade Item Number highlighted
Catch certificate, size highlighted
Catch certificate, treatment highlighted
Catch certificate, quality highlighted
Catch certificate, preservation highlighted
Catch certificate, net weight highlighted

Łańcuch kontroli produktu

Wymóg certyfikacji oznacza, że można prześledzić drogę ryby od połowu do bezpośredniego dostawcy i zarządzać łańcuchem dostaw. Ten pionierski i kompleksowy system śledzenia zapewnia zrównoważony rozwój rybołówstwa w Norwegii.