Vi norrmän är stolta över vårt fiske, där torsken är en av de viktigaste arterna. För att fisken ska vara säker att äta har vi stränga kontroller i alla delar av livsmedelsproduktionen. Samtidigt bedriver vi en omfattande forskning på hälsofördelarna med torsk som en del av den dagliga kosten.

Eftersom kunderna vill ha tillförlitlig information om produkterna de köper, måste vi hela tiden ligga steget före. I det här avsnittet hittar du svar på många av de frågor du kan få från kunder, t.ex. om näringsinnehållet i en torskfilé eller hur vårt kvalitetssäkringssystem egentligen fungerar.

Här kan du också hålla dig informerad om torskens ursprung, oavsett om du säljer den som den är eller serverar den tillagad. Du får också reda på varför du lugnt kan fortsätta rekommendera våra norska havsmatsprodukter till dina kunder.