Världens största fångster

Torsken trivs längs den norska kusten. Att det fortfarande är så visar vilket hårt arbete alla inblandade parter och organisationer har lagt ner. Tillsammans ser vi till att hållbarhet står i fokus för hela den norska leverantörskedjan.

Faktum är att hållbarhet har varit en viktig del av torskfisket ända sedan 1987, då vi först införde landningsskyldighet. I dag kan vi se resultatet av vårt noggranna och banbrytande arbetssätt i form av rekordstora torskbestånd.

De norska torskbestånden

När man har fått något till skänks har man ansvar för att ta hand om det. Norges klara, kalla vatten är fulla av torsk av hög kvalitet, en värdefull råvara som vi måste ta hand om för att kunna fortsätta använda den. Det är därför vi arbetar med hållbara metoder – så att vi även i framtiden kan dela med oss av överflödet.

Torsk från Barents hav

Bestånden av torsk i Barents hav är de största i världen, med en uppskattad biomassa på runt 2,5 miljoner ton.

Kusttorsk

Kusttorsken förvaltas i dag i enlighet med en återuppbyggnadsplan, trots att det har varit svårt att mäta hur stora bestånden egentligen är.

Nordsjötorsk

Nordsjötorsken förvaltas till största delen av EU, även om vi samarbetar kring beståndsstorlekarna. Tillsammans har vi antagit ett regelverk för fisket som grundas på försiktighetsprincipen.
Map: Norwegian cod stocks belongs to three different stocks: Barents sea cod, coastal cod, and North Sea cod.
Map with the Barents Sea highlighted
Map of Europe with the Norwegian coast highlighted
Map of Europe with the North Sea highlighted

I mer än 20 år har Norges fiskbestånd förvaltats utifrån bästa tillgängliga forskningsresultat. Vi strävar hela tiden mot målet att bli världsbäst på hållbar fiskeförvaltning.

Med en uppskattad biomassa på 2,5 miljoner ton har Barents hav de största torskbestånden i världen. Norges totala kvot för 2019 har satts till 328,697 ton, alltså mindre än en fjärdedel av detta.

Ett viktigt mål för den norska fiskeförvaltningen är att allt fiske ska ske på ett hållbart sätt. För de bestånd som inte är tillräckligt stora införs särskilda åtgärder, så att de kan byggas upp igen och fiskas på ett hållbart sätt i framtiden.

Havet är Norges partner – en partner som har en central betydelse för nationens ekonomiska, kulturella och fysiska hälsa.