Hållbarhet

Därför är vår flotta viktig

Fiske och fångst av torsk har varit viktigt för både arbetsliv och utveckling längs den norska kusten i årtionden. Vårt mål har alltid varit att skapa en exemplarisk och modern fiskeflotta som gör det möjligt för oss att fiska på ett hållbart sätt.

Läs mer

Vår flotta är omfattande, både när det gäller storlek och typ av fiskeutrustning som vi använder. Med både djuphavsfartyg och ett stort antal mindre kustfartyg kan vi skörda ett stort urval av fisk och skaldjur, inklusive vår torsk.

Fishing village
6309 fartyg

Det finns 6 309 fartyg av olika storlek som alla är godkända för fiske i norska vatten.

Man preparing for filleting
9 924 personer

Nästan 10 000 personer har sin heltidssysselsättning inom den norska industrin.

Two men working on a fishing boat
2 365 personer

har deltidsjobb inom industrin.

Fiskeflottan

Click on the numbers to see information
  • 1 Ringnot (snörpvad)

    Ringnot eller snörpvad är en vägg av nät som fartyget lägger ut runt ett fiskstim. Nätet dras ihop längst ner och det infångade stimmet halas eller pumpas ombord.

    AKTIVA FISKEREDSKAP

    Redskap som rör sig mot fisken för att fånga in den. Fiskare som vill använda sig av aktiva redskap måste ha ett särskilt tillstånd, med undantag för fiske med snurrevad. Det innebär att det är olagligt att använda aktiva redskap vid fritidsfiske.

Våra fiskare använder en mängd olika fångstmetoder, från trålning till handlina. Hållbarheten är som alltid centralt.

Under ett typiskt år utgörs den norska torskfångsten av trålning och drivgarnsmetoder.

Planera för framtiden

Kvoterna som bestämts är rekommenderade av Internationella Havsforskningsrådet – en ledande internationell forskningsorganisation som bedömer vårt bestånd och hjälper oss planera för framtiden. De gör det möjligt för oss att fiska hållbart och garantera framtiden för vårt livskraftiga torskbestånd.

Belönande hållbarhet

Försäljningsorganisationerna reglerar sig själva för att bevara rättvisa och konkurrenskraftiga villkor på marknaden. Det viktiga är att de garanterar fiskare ett minimipris för fångsten.

Hållbart fiske belönas med bra betalt för fångsten av välhanterad fisk av hög kvalitet.

Eftersom kvoterna är viktiga för hållbarheten i vår sjömatsindustri straffas fiskare som överskrider sina kvoter. De får bara 20 % av värdet av den fisk som överskrider kvoterna.

Men eftersom vi har en nollavfallspolicy säljs all fisk som fångas till marknaden. Överskjutande vinst (efter att fiskarna fått sina 20 %) återförs till övervakningen av fisket.

Denna reglering garanterar att det inte finns några fördelar för fiskare att överskrida sina kvoter.