Hållbarhet

Godkännanden och certifieringar

Du kan lugnt fortsätta att köpa och äta norsk torsk – den norska fiskeindustrin förvaltas hållbart och har den största andelen miljöcertifieringar i världen. Vår torsk från nordöstra Arktis är inte bara MSC- och KRAV-märkt, den stöds också av WWF (World Wildlife Fund).

Läs mer
MSC logo

Marine Stewardship Council

Marine Stewardship Councils (MSC) certifieringsprogram för fiske och ekomärkning av sjömatsprodukter lyfter fram fiske som utförs på ett hållbart sätt. All den torsk vi fångar i Nordostatlanten (alltså 100 procent) är certifierad. Det gör Norge till det land i världen som har störst andel MSC-certifierade fiskeverksamheter. Det är också därför våra kalla, klara vatten rymmer några av världens största hållbara torskbestånd.

KRAV logo

KRAV

KRAV är en av huvudaktörerna på den ekologiska marknaden i Sverige. För att certifieras och få använda sig av KRAV-märkningen måste fisket följa en ekologisk standard, där en naturlig miljö i balans, genuin omsorg om djuren, hälsofrågor och socialt ansvar är viktiga delar. All torsk som Norge fiskar i Barents hav och Norska havet är nu KRAV-märkt.

United Nations logo

Förenta nationerna

Under 2007 genomförde ett oberoende forskningsinstitut och tankesmedja en undersökning för att ta reda på hur olika fiskenationer hanterar problemen med illegalt fiske samt oregistrerad och orapporterad fisk. Man tittade också närmare på FN:s regelverk om styrning med avseende på ansvarsfullt fiske. Till vår stora glädje kom undersökningen fram till att Norge är bäst i världen på att förvalta sina fiskbestånd.

Systemet för livsmedelssäkerhet

Som världens näst största exportör av fisk och skaldjur ligger livsmedelssäkerhet högst upp på vår agenda. Faktum är att det står i fokus för allt vi gör.

Det finns en växande oro bland konsumenter och industrier när det gäller livsmedelssäkerhet. För att möta detta informationsbehov har vi utvecklat ett genomgripande system för att garantera välbefinnandet för alla parter, från fiskare till konsument.

Politiska myndigheter

Riskhantering Ange skyddsnivåer

Norwegian Food Safety Authority

Riskhantering

Norwegian Scientific Comittee for Food Safety

Riskbedömningar

Kunskapsinstitutioner

Riskbedömning och rådgivning National Veterinary Institute Norwegian Institute of Public Health Institute of Marine Research (IMR) Norwegian Seafood Council (NSC)

Laboratorier

Analyser

Samarbetet mellan dessa organisationer gör det för möjligt oss att bryta ner och analysera hela processen för sjömatsproduktionen. Genom att införa detta säkerhetssystem för sjömat kan vi alltid garantera hållbar sjömat av hög kvalitet.

Våra godkännanden och certifieringar

The Norwegian Ministry of Trade, Industry and Coastal Affairs

Fiskeri- og kystdepartementet

Uppgift: Ta fram regelverk och se till att de efterlevs

Fiskeri- og kystdepartementet ansvarar för hela fiske- och vattenbruksnäringen, inklusive hamnar och infrastruktur för sjötransporter. Myndigheten utformar en konsekvent skyddspolicy för marina resurser och arbetar aktivt för den norska havsmatens livsmedelssäkerhet.

Departementet tar också fram regler och föreskrifter samt arbetar med riskhantering. Målet är att de livsmedel som går ut till konsumenter världen över ska hålla hög kvalitet och göras säkra genom:

  • En säker marin miljö
  • kvalitetsarbete i varje led av produktionen
  • dialog med konsumenterna
  • Internationellt samarbete för spridning av vetenskapliga resultat och erfarenheter

Mattilsynet

Uppgift: Tillämpa regelverk och genomföra riskhantering från hav till tallrik

Mattilsynet ligger under Fiskeri- og kystdepartementet och har som uppgift att se till att konsumenterna får sjömatsprodukter som är både nyttiga och säkra att äta. Det gör myndigheten genom att titta på flera olika aspekter av livsmedelskedjan samtidigt och tillämpa olika säkerhetsföreskrifter genom att följa både nationella och internationella standarder.

Mattilsynet samarbetar med Nasjonalt Institutt for Ernærings- og Sjømatforskning för att genomföra riskhantering, riskbedömning och riskkommunikation. Kvalitetskontrollen märks både i den fina torsk vi levererar och i systemet för egenkontroll. Spårbarheten är viktig i alla delar av produktionen.

Norwegian Food Safety Authority logo

Norges sjømatråd (NSC)

Uppgift: Marknadsföring och säkerhetsinformation

NSC fungerar både som sjömatsindustrins marknadsföringsorganisation och rådgivande organ till Fiskeri- og kystdepartementet.

Rådets syfte är att skapa ett globalt intresse för norska sjömatsprodukter. Det gör man genom att ha en aktiv dialog med offentliga och privata forskningsinstitutioner, havsmatsindustrin och konsumenterna för att förse allmänheten med relevant och korrekt information om sjömaten.