Med ett system för spårbarhet kan fisken du köper spåras hela vägen genom livsmedelskedjan. Här finns all information om den norska torsken, från fångstplats till detaljer om beståndets hälsa.

Norge var först i världen med att införa ett spårbarhetssystem, något som ytterligare stärkte vår status som branschpionjärer. Systemet är nu en viktig del av vår förvaltning och gör att konsumenterna känner att den norska torsken går att lita på.

Spårbarheten är dessutom en hörnsten i hållbarhetsarbetet.

FÅNGSTCERTIFIKAT

I en hållbar framtid finns det inget utrymme för illegalt, orapporterat eller oreglerat fiske, s.k. IUU-fiske (Illegal, Unreported and Unregulated). Kvoterna och vår strikta förvaltningsprocess gör att IUU-fiske nästan inte förkommer alls i norska vatten. Vi förhindrar också att sådan fisk kommer in på EU-marknaden.

Ett sätt att nå målen är våra fångstcertifikat. Enligt den norska Råfisklagen måste all förstahandsomsättning av vildfångad fisk ske genom fiskarnas egna försäljningsorganisationer. Det innebär i praktiken att fiskarna rapporterar sina fångster till organisationerna, som sedan säljer fisken vidare för deras räkning.

Ett fångstcertifikat utfärdas som visar var fisken fångats och att fångsten har skett i enlighet med alla rådande kvoter och regelverk. Fångstcertifikaten rapporteras sedan in till Fiskeridirektoratet.

Spårbarhet i produktion och distribution

För att en fiskeverksamhet ska kunna certifieras krävs att fisken kan spåras och kontrolleras genom hela distributionskedjan, från fångst till tillagning. Det är ett omfattande och banbrytande system som hjälper oss att arbeta hållbart inom hela fiskeindustrin.