Med ett system för spårbarhet kan fisken du köper spåras hela vägen genom livsmedelskedjan. Här finns all information om den norska torsken, från fångstplats till detaljer om beståndets hälsa.

Norge var först i världen med att införa ett spårbarhetssystem, något som ytterligare stärkte vår status som branschpionjärer. Systemet är nu en viktig del av vår förvaltning och gör att konsumenterna känner att den norska torsken går att lita på.

Spårbarheten är dessutom en hörnsten i hållbarhetsarbetet.

Fängstcertifikat

I en hållbar framtid finns det inget utrymme för illegalt, orapporterat eller oreglerat fiske, s.k. IUU-fiske (Illegal, Unreported and Unregulated). Kvoterna och vår strikta förvaltningsprocess gör att IUU-fiske nästan inte förkommer alls i norska vatten. Vi förhindrar också att sådan fisk kommer in på EU-marknaden.

Ett sätt att nå målen är våra fångstcertifikat. Enligt den norska Råfisklagen måste all förstahandsomsättning av vildfångad fisk ske genom fiskarnas egna försäljningsorganisationer. Det innebär i praktiken att fiskarna rapporterar sina fångster till organisationerna, som sedan säljer fisken vidare för deras räkning.

Ett fångstcertifikat utfärdas som visar var fisken fångats och att fångsten har skett i enlighet med alla rådande kvoter och regelverk. Fångstcertifikaten rapporteras sedan in till Fiskeridirektoratet.

Catch certificate

The following slides will teach you how to read a catch certificate

Global trade item number

Ett unikt nummer som används för att identifiera produkten.

Storlek

Produktens vikt i kilo.

Hantering

Hur produkten har hanterats – om den är rensad, filead eller utan huvud.

Kvalitet

Produktens kvalitet. ”Blank” betyder att den är glansig, ”shiny” att det ligger is under fisken och i halsen, medan ”SUP” betyder att det är en förstklassig produkt.

Lagring

Produkten kan vara antingen färsk eller fryst.

Nettovikt

Den totala vikten av all fisk i lådan utan is.
Catch certificate
Catch certificate, Global Trade Item Number highlighted
Catch certificate, size highlighted
Catch certificate, treatment highlighted
Catch certificate, quality highlighted
Catch certificate, preservation highlighted
Catch certificate, net weight highlighted

Spårbarhet i produktion och distribution

För att en fiskeverksamhet ska kunna certifieras krävs att fisken kan spåras och kontrolleras genom hela distributionskedjan, från fångst till tillagning. Det är ett omfattande och banbrytande system som hjälper oss att arbeta hållbart inom hela fiskeindustrin.