Från vikingatiden fram till i dag har livet i Norge alltid varit knutet till havet. Vi vet att vi är lyckligt lottade som bor här, granne med så rika fiskbestånd. Därför strävar vi också efter att vårt förhållande till havet ska fortsätta vara lika positivt även i framtiden.

Vi har på fyra sidor sammanfattat århundraden av norsk historia och kultur, så att du kan lära dig mer om vårt land och vårt förflutna som fiskare.