Vår fiskekultur

Ingen vet när den norska fiskeindustrins historia egentligen började. Däremot vet vi att det har funnits norska fiskare lika länge som det har funnits mänskligt liv längs vår kust.

Det är havet som har format det norska folket. Hela 90 procent av vår befolkning lever längs med kusten, med dess hårda väder och långa vintrar. För fiskarna är livet en ständig kamp mot elementen.  Som vi norrmän säger: ”Havet ger och havet tar.” För att kunna nyttja havets resurser har vi alltid fått kämpa mot det.

De utspridda bosättningarna och tuffa väderförhållandena har också format norrmännen som folk. Trots att allt fler numera bor i de större städerna runt om i landet, lever glesbygdens värderingar kvar i människornas hjärtan.

Till en början kan norrmännen verka blyga och reserverade. Men bakom den till synes ointresserade fasaden finns varma, uppriktiga människor som värdesätter anständighet, ärlighet och generositet mer än något annat. De har också en glad och sorglös sida som blir uppenbar den 17 maj, Norges grundlagsdag, då hela nationen klär sig i rött, vitt och blått och firar landet de älskar.

Infographic five men
5.2 Miljoner

Så stor är Norges befolkning.

Infographic: a big and a small man. Text: 1.0 0.8 man-years
0.8 människoår

Varje människoår som arbetas i den norska fiskeindustrins kärnverksamhet ger upphov till 0,8 människoårs arbete i andra samhällssektorer.

Infographic showing money bag with the number 3.5
3.5 Norska kronor

För varje norsk krona som genereras av den norska fiskeindustrin genereras 3,5 norska kronor i andra sektorer.

Effekter på samhället

Framgången för den hållbara, norska sjömatens framgångar får inte bara mätas i ekonomisk vinst – man måste också väga in de positiva effekterna på människa och miljö. Forskning har visat att tillväxten inom fiske- och vattenbrukssektorn ger fler arbetstillfällen och ökade inkomster även i andra delar av samhället.

Källa Sintef, https://www.sintef.no/en/

Graph showing the social impact of the Norwegian seafood industry

Till nytta för samhällsekonomin

Den norska sysselsättningsnivån och bruttonationalprodukten (BNP) påverkas båda av sjömatsindustrin. Enligt SINTEF skapade branschen nästan 42 000 fler manår under 2009. Mer än 18 000 av dessa var ett resultat av multiplikationseffekten.

Källa: Norges sjømatråds marknadsrapport, 2013

Fisherman looking out of his wheel house

Branschen i sig producerar till ett värde av 111 miljarder norska kronor, men den genererar även ytterligare 41 miljarder norska kronor inom olika stödbranscher, från transporter till boende och sjukvård.

Vi värnar våra resurser

Norge är ett litet men stolt land. Befolkningens envishet och entusiasm har gett nationen en ledande ställning inom flera maritima branscher. Olja och gas, sjöfrakt och fiske är i dag viktiga grundstenar i det norska samhället, tack vare havets rikedomar och norrmännens entreprenörsanda.

Fisket i Norge handlar om överlevnad. Fiske är hantverk Fisket lever i harmoni med naturen. Fisket i Norge handlar om att utveckla ny teknik. Fisket i Norge handlar alltid om att blicka framåt.