Vi sprider kunskap

37 miljoner portioner norsk sjömat serveras världen över varje dag. Vi tycker att det är viktigt att alla vet var den kommer ifrån. Norges sjømatråd har till uppgift att se till att människor över hela världen vet varför den bästa sjömaten kommer från just Norge. Norges sjömatråd arbetar med allt från gemensamma marknadsaktiviteter och aktivt informationsarbete till trendspaning och exportutveckling för att marknadsföra Norge som ledande sjömatsexportör.

Om oss

Norges sjømatråd ägs av Fiskeri- og kystdepartementet och ansvarar för att öka efterfrågan på och konsumtionen av norsk sjömat samt utveckla nya marknader för produkterna. Vi representerar hela den norska sjömatsindustrin och finansieras genom avgifter på all export av norska havsmatsprodukter.

Sjømatrådet har sitt huvudkontor i Tromsø med lokalkontor på tolv av Norges viktigaste marknader för sjömat världen över: Sverige, Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Spanien, Portugal, Italien, Brasilien, Japan, Kina, Singapore och USA.

En viktig del av vårt arbete är att se till att de norska produkterna har ett gott rykte. Sjømatrådet tar också fram korrekt och uppdaterad branschinformation om Norges fiske och vattenbruk.

Norges sjømatråd vill få den norska havsmaten att erövra världen. 

Norges hållbara bestånd och engagemang i fiskeindustrin gör att vi kan producera den godaste torsken på jorden. Det är Sjømatrådets uppgift att se till att alla känner till det.Norges sjömatråd arbetar på bred front med en rad olika insatser. Vi genomför en rad olika aktiviteter för att marknadsföra våra norska produkter, öka efterfrågan och ge stöd åt våra exportörers egen försäljning. Samtidigt förser vi branschen med kunskap genom statistik, trendanalyser och handelsinformation.

Vi tar också fram PR-material riktat mot konsumenter och handel, bygger det norska varumärket och förstärker bilden av vårt kulturarv genom att lyfta fram fiskens ursprung för journalister, branschfolk och påverkare. Vi gör allt vi kan för att den norska sjömaten ska vara känd världen över – från informationsresor för pressen till fallstudier och återkommande publicering av exportresultat.