Norge

Det norska fiskets utveckling över tid

Fisket har varit en självklar del av Norges försörjning under flera hundra år. Men hur gick det egentligen till när vi blev världsledande på hållbart producerad sjömat?

Läs mer

TIDSAXEL

Stone Age
Hällristningar visar hur man redan under stenåldern fiskade hälleflundra från båtar av skinn.
875
Torskfisket omnämns redan i Egil Skallagrimssons saga.
1001
När Leif Eriksson upptäcker Amerika har han med sig ett förråd av stockfisk ombord.
1100
Torkad fisk har blivit exporterad till Europa sedan 1100-talet.
1300
Hansaköpmän börjar exportera stockfisk från Nordnorge till Europa via Bergen.
1692
Det första skeppet med klippfisk avseglar från Norge.
1700
Pomorer från nordvästra Ryssland byter till sig fisk mot säd av nordnorska fiskare.
1900
The Institute of Marine Research logo black&white
Det norska Havforskningsinstituttet grundas. Institutet har i dag en betydande roll i övervakningen av torskbestånden och regleringen av fisket.
Samma år grundas också Fiskeridirektoratet och Norge får sitt första forskningsfartyg, Michael Sars.
1908
Den första trålningslagen antas, vilket bromsar utvecklingen av det norska trålfisket.
1920
Trots ett intensivt motstånd har antalet motordrivna fiskefartyg ökat till 6 000.
1926
Norges fiskarlag logo
Norska fiskare grundar en nationell fackförening, Norges Fiskarlag.
1934
Moderniseringen av fiskeflottan fortsätter då snörpvadsbåten ”Signal III” från Rogaland blir det första norska fiskefartyget som använder sig av ekolod för att hitta fisk.
1938
Den norska regeringen antar Råfiskloven, en lag som ger fiskare monopol på att via den egna försäljningsorganisationen sälja vissa fiskarter direkt till kund inom vissa geografiska områden. Det bidrar till stabilare och mer enhetliga priser längs kusten.
1946
Norwegian Ministry of Fisheries and Coastal Affairs logo
Reidar Carlsen från Arbeiderpartiet utses till Norges – och världens – första fiskeminister. Samtidigt grundas ett Fiskeridepartement.
1957
”Ola Ryggefjord” från Havøysund blir det första norska fartyget som använder kraftblock eller så kallad snörpvadsvinsch, en anordning som kraftigt ökar kapaciteten inom snörpvadsfisket.
1959
North East Atlantic Fisheries Commission (NEAFC) bildas. Kommissionen är ett av flera viktiga forum för internationellt samarbete när det gäller förhandlingar om våra gemensamma resurser.
1962
Den första fabrikstrålaren, ”M/TR Longva”, byggs i Norge.
1972
För första gången införs ett kvotsystem för fisket.
1977
Map showing the fishery protection zone
Norge inrättar en fiskeskyddszon som sträcker sig 200 nautiska mil ut från kusten. Inne i zonen har Norge ensamrätt till samtliga naturresurser, inklusive fisket.
1982
FN:s havsrättskonvention öppnas för underskrift. Den är ett internationellt avtal som dels reglerar trafiken och ekonomiska aktiviteter på öppet hav, dels kustnationernas rätt till närliggande marina zoner.
1984
Ett system införs för att öppna och stänga fiskezoner i Norska havet och Barents hav.
1987
Landningsskyldighet införs i Norge. Från början omfattades bara torsk och hälleflundra i den ekonomiska zonen norr om 62N, men landningsskyldigheten har utvidgats sedan dess.
1989
Den 18 april 1989 stoppas torskfisket helt. Året därpå införs ett kvotsystem för kustflottan.
1991
Norge logo black&white
Eksportutvalget for Fisk grundas. 2012 byter rådet namn till Norges sjømatråd.
1994
Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening grundas för att samla hela sjömatssektorn under en och samma paraplyorganisation.
2011
MSC logo black&white
Norge får ett erkännande för sitt hållbarhetsarbete när hela fisket av vild torsk och kolja godkänns för MSC-certifiering.
2015
Norges sammanlagda export av sjömatsprodukter värderas till 74,5 miljarder norska kronor, varav torskfisket till 13 miljarder.
2019
First time 100 billion in export value were passed for the first time.