Fiske är inte en industri – det är ett sätt att leva

Genom historien har vi norrmän levt i harmoni med havet. För att kunna utveckla havets fulla potential har vi nyttjat och vårdat dess resurser med ett helhetsperspektiv.

I tusentals år har de små fiskesamhällena varit Norges hjärta. Här har det traditionella fisket förts vidare från generation till generation, så att våra förfäders yrkesskicklighet och erfarenhet kunnat leva vidare. Genom åren har vi också fått större kunskap och utvecklat våra metoder för att säkerställa att den norska torsken är av högsta kvalitet.

Så började det

Vi vet inte säkert när det norska fiskets historia började, men vi vet att den är brokig och innehållsrik. I Nordnorge finns hällristningar som visar att fisken redan på stenåldern var en viktig resurs som gav människor en möjlighet till att överleva längs med kusten.

Den norska torsken har varit känd i århundraden och omnämns för första gången redan i Egils saga från 875. Leif Eriksson hade med sig torkad torsk som proviant under expeditionen när han upptäckte Amerika år 1001. Under 1100-talet började torkad torsk exporteras och den första skeppslasten klippfisk lämnade Norge 1692. En viktig förutsättning för beredningen av fisk var det gynnsamma klimatet. Stockfisk och klippfisk, som var bland de första norska exportvarorna, är resultatet av optimala väderförhållanden.

Havets resursrikedom har i hundratals år utgjort en stabil grund för de levande samhällen som ligger längs hela den norska kusten. Kusten är mer än 101 000 kilometer lång, och fisket har alltid varit och kommer alltid att vara viktigt för livet här. Det har inneburit en försörjning för de glest utspridda samhällena som är så unika för Norge. I dag är aktiviteten och den ekonomiska tillväxten hög i hela den norska ekonomiska zonen, som sträcker sig 200 sjömil ut från kusten.

Torkad fisk har exporterats till Europa sedan vikingatiden.

Lika viktigt nu som då

De senaste decennierna har Norge förknippats starkt med olja. Det är sant att den har varit extremt viktig för landets ekonomiska tillväxt under de senaste 40-50 åren, men ur ett historiskt perspektiv är det fisk och skaldjur som har varit landets viktigaste exportvara.

Men det norska fisket är inte bara historia. Fiskenäringen utgör fortfarande grunden för dagens aktiva samhällen och ger många människor här en framtid. Norges unika kombination av natur, kultur och resursförvaltning gör norsk sjömat till en produkt i världsklass som säljs på internationella elitmarknader. Fiskenäringen hade 2015 ett exportvärde på över 70 miljarder norska kronor. Dess internationella betydelse illustreras tydligt av det faktum att norsk fisk i dag fraktas till mer än 100 länder.

En resa genom tiden

Old photo of fishermen
De senaste hundra åren har det norska fisket vuxit och formats till den industri i världsklass som det är i dag. Här kan du läsa mer om vilka framsteg som har gjorts inom fiskebranschen, från införandet av fiskekvoter till grundandet av Norges sjømatråd.