Upptäck Norge

Norge är omgivet av vidsträckta hav och har en kultur som bygger på nyttjandet av de naturresurser som finns där. Vårt läge i norra Europa innebär att vi kan fiska från de rika bestånden av fisk och skaldjur i närliggande Barents hav och Norska havet.

Välkommen till Norge – sjömatens land!

Världens andra

längsta kustlinje

Havsytan är sex gånger

större än landmassan

Världens andra största

exportör av sjömatsprodukter

Läget är viktigt

A boat on the sea, snow-covered mountains in the background

De oförstörda vattnen utanför Norges kust är fulla av läcker torsk. Vi har fiskat den i hundratals år och vet att vi kan behålla vår viktiga resurs i livskraftiga bestånd genom att fortsätta behandla havet med respekt.

Norska havet och Barents hav är marina ekosystem med fantastiska förutsättningar att producera torsk av högsta kvalitet. Norges direkta närhet till deras rika vatten ger oss enkel tillgång till fisken med det eftertraktade vita köttet.

Vi är våra hav

Norrmännen har varit beroende av havet i hundratals år och har ett närmast symboliskt förhållande till det. Det har lett till en enorm respekt, som gör att vi tar väl hand om haven som omger oss.

Klimatets betydelse

Norge är kallt, väldigt kallt. Det kan vara en utmaning för oss människor, men är bra för fisken. Klimatet är också gynnsamt vid beredningen av våra råvaror. Stockfisk och klippfisk, som hör till våra äldsta och största exportvaror, är resultatet av de optimala väderförhållandena i norra och västra Norge.

Drying rack with fish