Norge är omgivet av vidsträckta hav och har en kultur som bygger på nyttjandet av de naturresurser som finns där. Vårt läge i norra Europa innebär att vi kan fiska från de rika bestånden av fisk och skaldjur i närliggande Barents hav och Norska havet.

Välkommen till Norge – sjömatens land!

Världens näst

längsta kustlinje

Havsytan är sex gånger

större än landmassan

Världens andra största

exportör av sjömatsprodukter

Läget är viktigt

Vi är våra hav

Norrmännen har varit beroende av havet i hundratals år och har ett närmast symboliskt förhållande till det. Det har lett till en enorm respekt, som gör att vi tar väl hand om haven som omger oss.

Fiskeskyddszon

Fiskeskyddszonen runt Svalbard sträcker sig 200 nautiska mil ut från ögruppen. Inne i zonen, som upprättades 1977, gäller samma regler för all fiskeverksamhet.

Den norska ekonomiska zonen

Den norska ekonomiska zonen upprättades 1976 och sträcker sig 200 nautiska mil ut från kusten. Enligt FN:s havsrättskonvention har Norge oinskränkt rätt till all forskning, exploatering och resursförvaltning inne i zonen.

Fiskezonen runt Jan Mayen

Fiskezonen runt Jan Mayen sträcker sig 200 nautiska mil ut från öns kust, förutom där den möter Islands och Grönlands fiskeskyddszoner. Zonen är inte en ekonomisk zon, utan gäller endast för fisket.

Barents hav och Norska havet

Barents hav och Norska havet är några av världens renaste och mest produktiva havsområden. Norge har 101 000 km2 havsområde inom sin baslinje.

Lofotens och Vesterålens kuster

Varje år simmar skreien tusentals kilometer från födoplatserna i Barents hav till Lofotens och Vesterålens kuster, som under vintern fungerar som fiskens främsta lekområden.
Map showing Svalbard
Map showing the Norwegian sea and the North sea
Map showing the Jan-Mayen fishery protection zone
Large map showing the Norwegian sea and the Barents sea
Map showing the Barents sea and the Norwegian sea

Klimatets betydelse

Norge är kallt. Väldigt kallt. Det kan vara en utmaning för oss människor, men är bra för fisken. Klimatet är också gynnsamt vid beredningen av våra råvaror. Stockfisk och klippfisk, som hör till våra äldsta och största exportvaror, är resultatet av de optimala väderförhållandena i norra och västra Norge.

Drying rack with fish