En av våra viktigaste fiskar

Norges naturliga förhållanden och en hållbar resursförvaltning gör att vi kan fiska torsk ur världens största bestånd. Därför är det inte någon överraskning att torsken är vår ekonomiskt viktigaste vildfångade fisk, både i dag och historiskt sett. Det är också anledningen till att vi kallar den för det vita guldet.

Den norska torsken håller hög kvalitet

 • Omsorgsfullt hanterad
 • Ger stora filéer
 • Delar sig i perfekta skivor
 • Näringsrik
 • Unik smak
 • Transporteras inom några timmar efter fångsten

Direkt från våra klara, kalla vatten

Den norska torsken har ett fast kött med fin, vit färg. Den karaktäristiskt skiviga strukturen och milda smaken gör den perfekt till många olika rätter.

Skrei dish

Torsk är ett bra val för dig som tänker på din hälsa. Den är en mager och proteinrik fisk som innehåller vitamin B12 och selen. En normalstor portion täcker också kroppens dagliga behov av omega 3-fettsyror.

Färsk torsk finns att köpa i många olika varianter:

 • Hel fisk på is
 • Färsk ryggfilé, även skinn- och benfri, på is
 • Skrei
 • Levande

Torsk säljs också i många olika storlekar, från 0–1 till 8+, med eller utan huvud.

Lär känna torsken

Cod

Det här ska du titta efter:

 • Lång och kraftig kropp
 • Svängd, vit sidolinje
 • Karaktäristisk skäggtöm under hakan

Fakta:

 • Latinskt namn: Gadus morhua
 • Familj: Torskfamiljen
 • Storlek: Som mest 200 cm lång och 60 kg tung
 • Förekomst: I Barents hav, på den varma sidan om polarfronten

 • Främsta lekområden: Lofoten/Vesterålen
 • Lektid: Februari–april

 • Föda: Främst fisk

Fångstmetoder

Vi använder flera olika metoder för att fånga torsken.

Active fishing gear: Purse-seine, trawl net, and danish seine
Passive fishing gear: Long line, net, and hand-line

AKTIVA FISKEREDSKAP

Aktiva fiskeredskap rör sig mot fisken för att fånga in den. Fiskare som vill använda sig av aktiva redskap måste ha ett särskilt tillstånd, med undantag för fiske med snurrevad. Det innebär att det är olagligt att använda aktiva redskap vid fritidsfiske. 

PASSIVA FISKEREDSKAP

Med passiva fiskeredskap måste fisken själv närma sig redskapet för att fångas in. Det är en traditionell fiskemetod och fartygen som fiskar på det här sättet kallas därför för traditionella fiskefartyg. 

Ringnot (snörpvad)

Ringnot eller snörpvad är en vägg av nät som fartyget lägger ut runt ett fiskstim. Nätet dras ihop längst ner och det infångade stimmet halas eller pumpas ombord.

Trål

Vid trålfiske används en stor säck som hålls öppen av trålbord medan fartyget drar trålen genom vattnet. Det här är en vanlig metod inom det norska torskfisket.

Snurrevad

Snurrevaden är ett mellanting mellan trål och nät. Vid snurrevadsfiske lägger fartyget ut en stor säck runt fisken. Säcken dras sedan en kort sträcka genom vattnet innan den halas ombord.

Långrev (backa)

En långrev är en lång lina som med jämna mellanrum har försetts med kortare linor (tafsar). Tafsarna är ca en halv meter långa och har en krok med bete i änden.

Garn

Vid garnfiske använder man en vägg av nät som spänns ut vertikalt i vattnet med hjälp av flöten i den övre linan och sänken i den undre.

Handlina

När man fiskar med dörj eller pilk använder man en lina med några få krokar (”juksa” på norska) för att fiska vertikalt i vattnet.

Så här håller vi fisken färsk

Cod fillet on ice
Skrei in a box with ice

De senaste 20 åren har försäljningen av vildfångad vit fisk ökat stadigt, medan konsumtionen av fryst och odlad fisk har sjunkit.

Cod fillet

Så färsk som möjligt

För att leverera så färsk fisk som möjligt kan man antingen minska tiden mellan fångst och konsumtion eller förvara fisken i lägre temperatur. Fiskens hållbarhetstid mer än halveras för varje 5 °C som lagringstemperaturen stiger.

Begreppet ”färsk” får bara användas för att beskriva ”fisk som har kylts med is, men inte lagrats som djupfryst”.

Superkylning används ibland för att öka fiskens hållbarhet. När den förvaras i en temperatur på 2 °C förlängs hållbarheten till 26 dagar innan smaken börjar förändras.

När fisken väl påbörjat försämrigsprocessen finns det inget sätt att förbättra den. Eftersom den försämras på det sätt den gör kan man inte sakta ner processen.

Bakterier inne i fisken skyddas av musklerna, som neutraliserar både kemiskt ljus och UV-ljus. Fisken kan behandlas för att lukta mindre, något som tillfälligt döljer den sämre kvaliteten. Man har i olika försök dock inte kunnat visa några långsiktiga fördelar med behandlingen.

Cod in a fish carrier

Bedöma fiskens kvalitet

En undersökning som nyligen gjorts i Storbritannien visar att de flesta konsumenter av rädsla för matförgiftning slänger fisk som har legat i kylskåpet mer än ett par dagar, även om den har varit kyld.

Uppenbarligen råder det osäkerhet kring hur länge rå fisk, råa musslor och tillagade färdiga sjömatsprodukter håller sig. Det är ingen risk att äta rå vit fisk om man tillagar den först – den upplevs som oätlig långt innan den verkligen blir skadlig att äta.

Våra egna sinnen är fortfarande det snabbaste och säkraste sättet att bedöma hur färsk en fisk är. Det finns tekniska lösningar, men de är inte helt tillförlitliga.

En kemisk analys som omfattar den totala mängden flyktiga baser (TVB) eller trimetylamin (TMA) tar tid och resultaten kan vara otillförlitliga fram till dess att fisken ändå är uppenbart dålig. De kemiska testernas användbarhet begränsas dessutom av att det inte finns någon standardiserad analysmetod. Mikrobiologiska tester används också ibland för att avgöra hur färsk fisken är.

Total viable count (TVC) bör inte användas eftersom fisk redan vid fångsttillfället har ett TVC på 1x105–1x106. En bättre metod kan vara att mäta bakterier som är typiska för fisk som inte längre är färsk, t.ex. olika Pseudomonas- eller Shewanella-arter.