En av våra viktigaste fiskar

Norges naturliga förhållanden och en hållbar resursförvaltning gör att vi kan fiska torsk ur världens största bestånd. Därför är det inte någon överraskning att torsken är vår ekonomiskt viktigaste vildfångade fisk, både i dag och historiskt sett. Det är också anledningen till att vi kallar den för det vita guldet.

Den norska torsken håller hög kvalitet

 • Omsorgsfullt hanterad
 • Ger stora filéer
 • Delar sig i perfekta skivor
 • Näringsrik
 • Unik smak
 • Transporteras inom några timmar efter fångsten

Direkt från våra klara, kalla vatten

Den norska torsken har ett fast kött med fin, vit färg. Den karaktäristiskt skiviga strukturen och milda smaken gör den perfekt till många olika rätter.

Skrei dish

Lär känna torsken

Cod

Det här ska du titta efter:

 • Lång och kraftig kropp
 • Svängd, vit sidolinje
 • Karaktäristisk skäggtöm under hakan

Fakta:

 • Latinskt namn: Gadus morhua
 • Familj: Torskfamiljen
 • Storlek: Som mest 200 cm lång och 60 kg tung
 • Förekomst: I Barents hav, på den varma sidan om polarfronten

 • Främsta lekområden: Lofoten/Vesterålen
 • Lektid: Februari–april

 • Föda: Främst fisk

Fångstmetoder

Klicka på siffrorna för att visa texten
 • 1 Ringnot (snörpvad)

  Ringnot eller snörpvad är en vägg av nät som fartyget lägger ut runt ett fiskstim. Nätet dras ihop längst ner och det infångade stimmet halas eller pumpas ombord.

  AKTIVA FISKEREDSKAP

  Aktiva fiskeredskap rör sig mot fisken för att fånga in den. Fiskare som vill använda sig av aktiva redskap måste ha ett särskilt tillstånd, med undantag för fiske med snurrevad. Det innebär att det är olagligt att använda aktiva redskap vid fritidsfiske. 

Så här håller vi fisken färsk

De senaste 20 åren har försäljningen av vildfångad vit fisk ökat stadigt, medan konsumtionen av fryst och odlad fisk har sjunkit.

Skrei in a box with ice

Så färsk som möjligt

För att leverera så färsk fisk som möjligt kan man antingen minska tiden mellan fångst och konsumtion eller förvara fisken i lägre temperatur. Fiskens hållbarhetstid mer än halveras för varje 5 °C som lagringstemperaturen stiger.

Begreppet ”färsk” får bara användas för att beskriva ”fisk som har kylts med is, men inte lagrats som djupfryst”.

Superkylning används ibland för att öka fiskens hållbarhet. När den förvaras i en temperatur på 2 °C förlängs hållbarheten till 26 dagar innan smaken börjar förändras.

Cod fillet on ice

När fisken väl påbörjat försämrigsprocessen finns det inget sätt att förbättra den. Eftersom den försämras på det sätt den gör kan man inte sakta ner processen.            

Bakterier inne i fisken skyddas av musklerna, som neutraliserar både kemiskt ljus och UV-ljus. Fisken kan behandlas för att lukta mindre, något som tillfälligt döljer den sämre kvaliteten. Man har i olika försök dock inte kunnat visa några långsiktiga fördelar med behandlingen.

Cod fillet

Bedöma fiskens kvalitet

En undersökning som nyligen gjorts i Storbritannien visar att de flesta konsumenter av rädsla för matförgiftning slänger fisk som har legat i kylskåpet mer än ett par dagar, även om den har varit kyld.

Uppenbarligen råder det osäkerhet kring hur länge rå fisk, råa musslor och tillagade färdiga sjömatsprodukter håller sig. Det är ingen risk att äta rå vit fisk om man tillagar den först – den upplevs som oätlig långt innan den verkligen blir skadlig att äta.

Våra egna sinnen är fortfarande det snabbaste och säkraste sättet att bedöma hur färsk en fisk är. Det finns tekniska lösningar, men de är inte helt tillförlitliga.

En kemisk analys som omfattar den totala mängden flyktiga baser (TVB) eller trimetylamin (TMA) tar tid och resultaten kan vara otillförlitliga fram till dess att fisken ändå är uppenbart dålig. De kemiska testernas användbarhet begränsas dessutom av att det inte finns någon standardiserad analysmetod. Mikrobiologiska tester används också ibland för att avgöra hur färsk fisken är.

Total viable count (TVC) bör inte användas eftersom fisk redan vid fångsttillfället har ett TVC på 1x105–1x106. En bättre metod kan vara att mäta bakterier som är typiska för fisk som inte längre är färsk, t.ex. olika Pseudomonas- eller Shewanella-arter.

Cod in a fish carrier