Färsk och fryst – direkt från Arktis

Vi är lyckligt lottade som bor där vi gör, granne med hav som hyser ett av världens största torskbestånd. Ändå är vi angelägna om att inte en enda fisk ska gå till spillo. Infrysning, till havs eller på land, är bara en av flera metoder vi använder för att bevara fiskens smak, konsistens och näringsinnehåll. Tack vare infrysningen kan du njuta av vår världsberömda arktiska torsk året runt.

Infryst redan till havs

PRIMA FÅNGST AV PRIMA KVALITET

Den norska torsken är vildfångad med hållbara metoder och är vackert blank med vitt kött som skivar sig perfekt. Torsken fryses in redan till havs och är en av de finaste havsmatsprodukter som går att få tag på. Det går inte att få färskare fisk – om du inte vill ge dig ut på de klara, kalla vattnen i Barents hav och fiska upp den själv!

Norska fartyg med tillstånd att filea och frysa in torsk till havs följer ett HACCP-system (Hazard Analysis Critical Control Point) för egenkontroll. De har också godkänts av Mattilsynet, den myndighet som ser till att vår norska torsk uppfyller högsta möjliga kvalitetskrav.

Kul att veta

Norge har alltid varit världsledande när det gäller kunskap om fisk och fiskeverksamhet. Vår första trålare kom 1962 och döptes till ”Longva” efter den norske kaptenen John Longva, som förstod att bearbetning av fisken redan till havs var fiskeindustrins framtid.

VANLIGA FRÅGOR

Smakar inte kyld fisk bättre än fryst?

Du är inte ensam om att tro det. Faktum är att 57 procent av konsumenterna i en undersökning utgick från att kyld fisk håller högre kvalitet än fryst. Men sanningen är den att infrysning till havs är det bästa sättet att bevara fisken färsk. Om den frysta fisken lagras på rätt sätt (vid -30 °C) kan den fortfarande smaka färskt efter tolv månader.

Har fryst fisk en annan konsistens än kyld?

Nej, inte om den lagras på rätt sätt. Fisk med vitt kött kan frysas in och tinas flera gånger utan att det påverkar vare sig smak eller konsistens. Men infrysningen måste gå snabbt – om fisken fryser långsamt bildas stora iskristaller som skadar cellerna. Konsistensen kan också försämras om fisken genomdränks eller ges ett yttre islager som ett sätt att öka vikten vid försäljning.

Luktar fryst fisk vid tillagning?

Fryst fisk av god kvalitet har inte någon särskilt framträdande doft.