Norsk torsk

Fryst

Vi är lyckligt lottade som bor där vi gör, granne med hav som hyser ett av världens största torskbestånd. Ändå är vi angelägna om att inte en enda fisk ska gå till spillo. Infrysning är bara en av flera metoder vi använder för att bevara den arktiska friskheten. Tack vare infrysningen, till havs eller på land, kan du njuta av fiskens smak, konsistens och näringsinnehåll i vår världsberömda arktiska torsk året runt.

Läs mer

Infryst till havs

Prima fångst av prima kvalitet

Vildfångad med hållbara metoder. Vackert blank med vitt kött som skivar sig perfekt. Torsken fryses in redan till havs och är en av de finaste havsmatsprodukter som går att få tag på. Det går inte att få färskare fisk – om du inte vill ge dig ut på de klara, kalla vattnen i Barents hav och fiska upp den själv!
 
Norska fartyg med tillstånd att filea och frysa in torsk till havs följer ett HACCP-system (Hazard Analysis Critical Control Point) för egenkontroll. De har också godkänts av Mattilsynet, den myndighet som ser till att vår norska torsk uppfyller högsta möjliga kvalitetskrav.

Roliga fakta

Norge har alltid varit världsledande när det gäller kunskap om fisk och fiskeverksamhet. Vår första trålare kom 1962 och döptes till ”Longva” efter den norske kaptenen John Longva, som förstod att bearbetning av fisken redan till havs var fiskeindustrins framtid.

Vanliga frågor

Du är inte ensam om att tro det. Faktum är att 57 procent av konsumenterna i en undersökning utgick från att kyld fisk håller högre kvalitet än fryst. Sanningen? Sanningen är att infrysning till havs är det bästa sättet att bevara fisken färsk. Om den frysta fisken lagras på rätt sätt (vid -30 °C) kan den fortfarande smaka färskt efter tolv månader. 

Nej, inte om den lagras på rätt sätt. Fisk med vitt kött kan frysas in och tinas flera gånger utan att det påverkar vare sig smak eller konsistens. Men infrysningen måste gå snabbt – om fisken fryser långsamt bildas stora iskristaller som skadar cellerna. Konsistensen kan också försämras om fisken genomdränks eller ges ett yttre islager som ett sätt att öka vikten vid försäljning.

Fryst fisk av god kvalitet har inte någon särskilt framträdande doft.